ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

فروش
.eu
1,000 Ft
داغ
.hu
1,500 Ft
.com
4,900 Ft
.de
6,500 Ft
.sk
9,200 Ft
.co.uk
6,000 Ft
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.hu داغ
1,500 Ft
1 سال
1,500 Ft
1 سال
1,750 Ft
1 سال
.eu فروش
1,000 Ft
1 سال
2,800 Ft
1 سال
2,800 Ft
1 سال
.com
4,900 Ft
1 سال
4,900 Ft
1 سال
4,900 Ft
1 سال
.net
6,500 Ft
1 سال
6,500 Ft
1 سال
6,500 Ft
1 سال
.de
6,500 Ft
1 سال
6,500 Ft
1 سال
6,500 Ft
1 سال
.org
5,600 Ft
1 سال
5,600 Ft
1 سال
5,600 Ft
1 سال
.biz
4,500 Ft
1 سال
4,500 Ft
1 سال
4,500 Ft
1 سال
.info
9,600 Ft
1 سال
9,600 Ft
1 سال
9,600 Ft
1 سال
.sk
9,200 Ft
1 سال
9,200 Ft
1 سال
9,200 Ft
1 سال
.cz
4,800 Ft
1 سال
6,000 Ft
1 سال
4,800 Ft
1 سال
.pl
9,850 Ft
1 سال
9,850 Ft
1 سال
9,850 Ft
1 سال
.ro
18,000 Ft
1 سال
15,000 Ft
1 سال
18,000 Ft
1 سال
.at
8,450 Ft
1 سال
8,450 Ft
1 سال
8,450 Ft
1 سال
.be
4,000 Ft
1 سال
4,000 Ft
1 سال
4,000 Ft
1 سال
.us
4,000 Ft
1 سال
4,000 Ft
1 سال
4,000 Ft
1 سال
.es
5,000 Ft
1 سال
5,000 Ft
1 سال
5,000 Ft
1 سال
.nl
4,500 Ft
1 سال
4,500 Ft
1 سال
4,500 Ft
1 سال
.ch
4,500 Ft
1 سال
4,500 Ft
1 سال
4,500 Ft
1 سال
.fr
3,000 Ft
1 سال
3,000 Ft
1 سال
3,000 Ft
1 سال
.it
9,600 Ft
1 سال
5,000 Ft
1 سال
9,600 Ft
1 سال
.lt
5,000 Ft
1 سال
5,000 Ft
1 سال
5,000 Ft
1 سال
.pt
7,000 Ft
1 سال
7,000 Ft
1 سال
7,000 Ft
1 سال
.uk فروش
4,000 Ft
1 سال
4,000 Ft
1 سال
4,000 Ft
1 سال
.co.uk
6,000 Ft
1 سال
6,000 Ft
1 سال
6,000 Ft
1 سال
.ws
3,000 Ft
1 سال
N/A
3,000 Ft
1 سال
.me فروش
8,000 Ft
1 سال
12,800 Ft
1 سال
12,800 Ft
1 سال
.pay
N/A
100 Ft
1 سال
100 Ft
1 سال
.ae
35,000 Ft
1 سال
N/A
35,000 Ft
1 سال
.cn داغ
5,000 Ft
1 سال
5,000 Ft
1 سال
5,000 Ft
1 سال
.mk
35,000 Ft
1 سال
N/A
35,000 Ft
1 سال
.fi
6,000 Ft
1 سال
6,000 Ft
1 سال
6,000 Ft
1 سال
.rs
25,800 Ft
1 سال
N/A
35,800 Ft
1 سال
.ba
38,800 Ft
1 سال
N/A
38,800 Ft
1 سال
.hr
38,800 Ft
1 سال
38,800 Ft
1 سال
38,800 Ft
1 سال
.bg
24,000 Ft
1 سال
24,000 Ft
1 سال
24,000 Ft
1 سال
.gg
18,000 Ft
1 سال
18,000 Ft
1 سال
18,000 Ft
1 سال
.ru
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
.mt
19,680 Ft
1 سال
19,680 Ft
1 سال
19,680 Ft
1 سال
.si
12,800 Ft
1 سال
12,800 Ft
1 سال
12,800 Ft
1 سال
.cc
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
.art
5,000 Ft
1 سال
5,000 Ft
1 سال
5,000 Ft
1 سال
.co.hu
3,500 Ft
2 سال
1,500 Ft
1 سال
1,750 Ft
1 سال
.shop.hu
3,500 Ft
2 سال
1,500 Ft
1 سال
1,750 Ft
1 سال
.shop جدید
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.travel
42,800 Ft
1 سال
42,800 Ft
1 سال
49,800 Ft
1 سال
.xyz جدید
5,000 Ft
1 سال
5,000 Ft
1 سال
5,000 Ft
1 سال
.love
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
.group
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
.pro جدید
6,000 Ft
1 سال
6,000 Ft
1 سال
6,000 Ft
1 سال
.house
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
.media جدید
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
.online جدید
15,000 Ft
1 سال
15,000 Ft
1 سال
15,000 Ft
1 سال
.life
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
.digital جدید
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
.wiki جدید
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
.expert
15,000 Ft
1 سال
15,000 Ft
1 سال
15,000 Ft
1 سال
.bar
25,000 Ft
1 سال
25,000 Ft
1 سال
25,000 Ft
1 سال
.name
5,000 Ft
1 سال
5,000 Ft
1 سال
5,000 Ft
1 سال
.yoga
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
.zone
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
.cool
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
.city
7,000 Ft
1 سال
7,000 Ft
1 سال
7,000 Ft
1 سال
.clinic
12,000 Ft
1 سال
12,000 Ft
1 سال
12,000 Ft
1 سال
.farm
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
10,000 Ft
1 سال
.tattoo
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
.tax
125,000 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.taxi
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.al
14,400 Ft
1 سال
14,400 Ft
1 سال
14,400 Ft
1 سال
.io
21,600 Ft
1 سال
21,600 Ft
1 سال
21,600 Ft
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود